Gale Virtual Reference Library ภาษาไทย

Gale Virtual Reference Library (eBook) – Search Tips

สำหรับหน้านี้จะเป็นการอธิบายการใช้งานอย่างง่าย เกี่ยวกับการสืบค้นจาก Gale Virtual Reference Library. Gale Virtual Reference Library คือฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางในทุกๆ สาขาวิชา

(Note: รายการที่แสดงอยู่ใน Gale Virtual Reference อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการบอกรับของแต่ละสถาบัน ส่วนการแสดงผลก็ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของทางห้องสมุด)


เลือกประเภทของการสืบค้นจากเมนูด้านล่างป้ายชื่อฐานข้อมูล

 • BASIC SEARCH: สืบค้นจากคำสืบค้นทั่วไป หรือเลือกจากรายชื่อหนังสือด้านล่าง
 • SUJECT GUIDE SEARCH: สืบค้นและเลือกรายการจากรายวิชาSearch and browse
 • ADVANCED SEARCH: สืบค้นโดยใส่คำที่ต้องการค้นหาได้หลายคำเพื่อเจาะจงผลลัพธ์


สามารถสืบค้นได้ 4 รูปแบบ:

 • Document title: สืบค้นจากชื่อสารานุกรม หรือชื่อหัวเรื่อง
 • Keywords: สืบค้นจากคำสำคัญในเอกสาร รวมทั้งชื่อเอกสาร, ข้อความแนะนำ, 50 คำแรกของบทความ, ชื่อรายวิชา, และชื่อผู้แต่ง
 • Entire document: สืบค้นจากเอกสารทั้งหมด
 • Subject: สืบค้นจากรายวิชา

หรือถ้าไม่ได้ทำการสืบค้น ก็สามารถเลือกชื่อหนังสือได้โดยการคลิ๊กที่เครื่องหมาย + ด้านหน้ารายวิชา จากนั้นคลิ๊กที่รายวิชาที่ต้องการเพื่อดูรายชื่อหนังสือ
-> กรุณาดูที่หัวข้อ “ABOUT THIS PUBLICATION” ด้านล่าง

เมื่อทำการสืบค้นก็จะได้รับผลการสืบค้นดังนี้

 • คลิ๊กที่บทความเพื่อดูรายละเอียดด้านใน (ตัวอย่างคำสืบค้น Bangkok).
 • คลิ๊กที่ชื่อหนังสือด้านล่างชื่อบทความเพื่อดูรายละเอียดของหนังสือ
  (ตัวอย่างชื่อหนังสือ The Airline Encyclopedia: 1909-2000)
  กรุณาดูที่หัวข้อ “ABOUT THIS PUBLICATION” ด้านล่าง

คุณสามารถเลือกการเรียงลำดับได้โดยการกดตรงช่องเมนูด้านบนขวามือ:

 • Relevance: เรียงจากบทความที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด
 • Document Title: เรียงตามตัวอักษรของชื่อเอกสาร
 • Publication Date: เรียงจากรายการที่พิมพ์ล่าสุด
 • Publication Title: เรียงตามตัวอักษรของชื่อหนังสือ

คุณสามารถจำกัดการสืบค้น โดยใส่คำสืบค้นอื่นลงในช่องสืบค้น จากนั้นคลิ๊กที่ ‘GO.’

การจำกัดผลการสืบค้น:
กดตรงที่เมนูด้านซ้ายเพื่อเลือกผลการสืบค้นโดยแบ่งเป็นประเภทตาม Subjects, Document Type, or Publication Title หรือคลิ๊กตรงลิงค์ที่ปรากฎขึ้นด้านล่างการจำกัดผลการสืบค้น


ถ้าหากคุณต้องการจัดเก็บผลการสิบค้น คุณสามารถทำ bookmark ได้ดังนี้

ขณะที่อยู่ที่หน้าของผลลัพธ์ ให้คลิ๊กที่ไอคอน ตรงด้านซ้ายบนของหน้าเว็บ จากนั้นจะมีหน้าเว็บปรากฎ URL ขึ้นมา จากนั้นทำการจัดเก็บ คุณก็จะสามารถเปิดหน้าผลลัพธ์นี้ได้ใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากการใช้งานครั้งนี้

เมื่อคุณทำการคลิ๊กที่บทความใดบทความหนึ่งในหน้าแสดงผลการสืบค้น คุณจะพบกับบทความที่คุณเลือกโดยแสดงผลทั้งบทความ

Tool:
เครื่องมือช่วยเหลือของบทความและปรากฎอยู่ในกล่องเครื่องมืออยู่ทางด้านขวาบนของบทความ:

View PDF Pages: ดาวน์โหลดบทความเป็นเป็นรูปแบบ PDF (ไม่สามารถใช้ได้กับทุกบทความ)
Print Preview: ปรับรูปแบบเพื่อใช้สำหรับการพิมพ์
Email: อีเมลล์บรรณานุกรมหรือบทความแบบ full-text
Download: จัดเก็บบทความลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
Citation Tools: สร้างบรรณานุกรม หรือจัดเก็บบรรณานุกรมไปยังซอฟต์แวร์อื่น
Download MP3: ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP3 ของบทความ
แปลบทความได้มากถึง 11 ภาษา
ReadSpeaker: กดปุ่ม เพื่อฟังการอ่านบทความจากคอมพิวเตอร์ได้

เครื่องมือเพิ่มเติม: เครื่องมือเพิ่มเติมจะอยู่ทางด้านบน ใต้ป้าย Gale Virtual Reference Library:

Bookmark: สร้าง URL ให้กับบทความเพื่อกลับมาใช้งานในภายหลัง
Dictionary: คลิ๊กลากเมาส์ตรงคำที่ต้องการ จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่มนี้เพื่อดูคำจำกัดความ
Previous Searches: คลิ๊กเพื่อดูรายการสืบค้นก่อนหน้านี้


เมื่อทำการคลิ๊กที่ชื่อเรื่องจากหน้าใดๆ ก็ตาม คุณจะพบกับหน้า “ABOUT THIS PUBLICATION” แสดงรายละเอียดทั้งหมดของหนังสือ

ตรงด้านล่างของชื่อหนังสือ จะพบเมนูอื่นๆ ดังนี้:

 • eTable of Contents: คลิ๊กเพื่อดูสารบัญ
 • eBook Index: คลิ๊กเพื่อดูดรรชนี*
 • List of Illustrations: คลิ๊กเพื่อดูภาพประกอบภายในหนังสือ*

*eBook Indexes และ List of Illustrations อาจแตกต่างกันตามแต่ละชื่อเรื่องของหนังสือ
คุณสามารถเลือกทำการสืบค้นเนื้อหาที่อยู่ภายในหนังสือเล่มนั้นๆ ได้โดยการใช้กล่องสืบค้นทางด้านซ้าย

คุณสามารถทำเครื่องหมายเลือกบทความ โดยสร้างเป็นรายการที่ถูกเลือกได้ดังนี้

1. คลิ๊กเพื่อทำเครื่องหมายถูกด้านหน้าบทความที่ต้องการ (ที่หน้าผลการสืบค้น) หรือด้านบนของบทความ (ที่หน้าแสดงบทความ)
2. คลิ๊กที่ “MARKED ITEMS” ตรงด้านซ้ายบนของหน้า ใต้ป้าย Gale Virtual Reference Library

3. จากนั้นก็จะพบรายชื่อของรายการที่เลือกไว้ คุณสามารถสั่งพิมพ์, อีเมลล์, ดาวน์โหลด หรือทำบรรณานุกรมได้ โดยใช้กล่องเครื่องมือทางด้านซ้าย

Note: รายการที่ถูกเลือกจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งมีการ Log out ถ้าหากคุณต้องการจัดเก็บรายการที่ถูกเลือก กรุณากดที่เครื่องหมาย Bookmark ตรงด้านบนซ้ายของหน้าเว็บ

Advertisements
%d bloggers like this: